HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ 2020/2021 KIERUNEK DIETETYKA

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ 2020/2021 KIERUNEK DIETETYKA  26.06.2021-07.07.2021

(sesja poprawkowa 16.09.2021-24.09.2021)

 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY ROK STUDIÓW/FORMA DATA GODZINA SALA
Fizjologia człowieka dr Justyna Marwicka 1 rok stacjonarne 25.06.2021 15.00 D 1/10
Fizjologia człowieka dr Justyna Marwicka 1 rok niestacjonarne 26.06.2021 18.00 D 0/5
Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo dr Anna Tokarska 1 rok stacjonarne 28.06.2021 15.00  
Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo dr Anna Tokarska 1 rok niestacjonarne 03.07.2021 10.00  
Podstawy dietetyki klinicznej dr Anna Tokarska 2 rok stacjonarne 30.06.2021 15.00  
Podstawy dietetyki klinicznej dr Anna Tokarska 2 rok niestacjonarne 30.06.2021 16.00  
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych dr Kamila Sobaś 2 rok stacjonarne 2.07.2021 10.00 D1/10 i D1/11
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych dr Kamila Sobaś 2 rok niestacjonarne 3.07.2021 10.00 D1/10 i D1/11
Dietetyka pediatryczna dr Kamila Sobaś 2 rok stacjonarne 28.06.2021 10.00 D1/10 i D1/11
Dietetyka pediatryczna dr Kamila Sobaś 2 rok niestacjonarne 26.06.2021 10.00 D1/10 i D1/11