INFORMACJA O TERMINIE EGZAMINU POPRAWKOWEGO DLA III ROKU, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Poprawka zaliczenia z oceną z przedmiotu:

Choroby wewnętrzne – Propedeutyka Interny z Elementami Kardiologii

odbędzie się 01.03.2021 o godz. 14.00 w Auli nr D 0/13.