PIELĘGNIARSTWO III ROK

Zajęcia  dla studentów, którzy z powodu Covid lub kwarantanny nie mogli uczestniczyć w zajęciach u Pani dr Elżbiety Kamusińskiej z przedmiotów:

Symulacje „Pielęgnowanie niepełnosprawnych” 24.02.2021 godz. 8.15 – 11.15
Symulacje” Pielęgniarstwo geriatryczne 24.02.2021 godz. 14-15.30