Ratownictwo Medyczne – Organizacja zajęć dydaktycznych

Organizacja zajęć dydaktycznych od 25.05.2020 roku dla kierunku ratownictwo medyczne

Ratownictwo Medyczne / Rok III / Studia stacjonarne

Zajęcia do realizacji w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UJK: medycyna ratunkowa (10 godzin), medyczne czynności ratunkowe (10 godzin), praktyka zawodowa w warunkach symulacji  (30 godzin). Pozostałe zajęcia z semestru letniego, w tym praktyka zawodowa (150 godzin) odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Medycyna ratunkowa / prowadzący: mgr Kamil Makowski

02.06.2020 rok / grupa  1

7.30 -15.30 (przerwa 11.15)

03.06.2020 rok / grupa 2

13.00-21.00 (przerwa 16.00)

05.06.2020 rok / grupa 3

7.30 -15.30 (przerwa 11.15)

09.06.2020 rok / grupa 4

7.30 -15.30 (przerwa 11.15)

Medyczne czynności ratunkowe / prowadzący: mgr Kamil Makowski

10.06.2020 rok / grupa 3

7.30 -15.30 (przerwa 11.15)

15.06.2020 rok / grupa 4

7.30 -15.30 (przerwa 11.15)

Praktyka zawodowa CSM / prowadzący : mgr Kamil Makowski / grupa 4

22.06.2020 rok

7.00 -18.45 (przerwa 10.45)

23.06.2020 rok

7.00 – 18.45 (przerwa 10.45)

Medyczne czynności ratunkowe / prowadzący: mgr Bartosz Wydrych / grupa 1

29.05.2020 rok

8.00 -16.00

Praktyka zawodowa CSM / prowadzący : mgr Bartosz Wydrych / grupa 1

01.06.2020 rok

8.00 – 16.00 (przerwa 11.45)

08.06.2020 rok

8.00-16.00 (przerwa 11.45)

15.06.2020 rok

8.00-16.00 (przerwa 11.45)

Medyczne czynności ratunkowe / prowadzący: mgr Krzysztof Kwiecień / grupa 2

28.05.2020 rok

10.00 -18.00 (przerwa 13.45)

Praktyka zawodowa CSM / prowadzący : mgr Krzysztof Kwiecień / grupa 2

05.06.2020 rok

8.00 – 16.00 (przerwa 11.45)

19.06.2020 rok

8.00-16.00 (przerwa 11.45)

24.06.2020 rok

8.00-16.00 (przerwa 11.45)

Praktyka zawodowa CSM / prowadzący : mgr Mateusz Putowski / grupa 3

03.06.2020 rok

9.15-17.15 (przerwa 13.00)

04.06.2020 rok

9.15-17.15 (przerwa 13.00)

16.06.2020 rok

9.15-17.15 (przerwa 13.00)

 

Ratownictwo Medyczne / Rok II / Studia stacjonarne

Zajęcia do realizacji w Collegium Medicum UJK (sala B 028, B 030): podstawowe zabiegi medyczne  (15 godzin). Pozostałe zajęcia z semestru letniego, w tym praktyka zawodowa (180 godzin) odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obóz letni w wymiarze 30 godzin (10 godzin zdalnie), przeniesiony zostaje na rok akademicki 2020/2021.

Podstawowe zabiegi medyczne / prowadzący: mgr Aleksandra Słopiecka (sala B 028) 

18.06.2020 rok / grupa 1

8.00-14.30 (przerwa 11.00)

26.06.2020 rok / grupa 1

8.00-13.45 (przerwa 11.00)

29.06.2020 rok / grupa 2

8.00-14.30 (przerwa 11.00)

03.07.2020 rok / grupa 2

8.00-13.45 (przerwa 11.00)

Podstawowe zabiegi medyczne / prowadzący: mgr Aleksandra Cieślik (sala B 030)

18.06.2020 rok / grupa 1

9.00-15.30 (przerwa 12.00)

26.06.2020 rok / grupa 1

9.00-14.45 (przerwa 12.00)

29.06.2020 rok / grupa 2

9.00-15.30 (przerwa 12.00)

03.07.2020 rok / grupa 2

9.00-14.45 (przerwa 12.00)

 

Ratownictwo Medyczne / Rok II / Studia niestacjonarne

Zajęcia do realizacji w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UJK: podstawowe zabiegi medyczne (15 godzin). Pozostałe zajęcia z semestru letniego, w tym praktyka zawodowa (180 godzin) odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obóz letni
w wymiarze 30 godzin (10 zdalnie), przeniesiony zostaje na rok akademicki 2020/2021.

Podstawowe zabiegi medyczne / prowadzący: mgr Edyta Barańska

06.06.2020 rok

10.15-14.00 / grupa 1

14.45-18.30 / grupa 2

13.06.2020 rok

10.15-14.00 / grupa 2

14.45-18.30 / grupa 1

21.06.2020 rok

10.15-14.00 / grupa 1

14.45-18.30 / grupa 2

W przedziałach czasowych uwzględniono 0,5 godzinne przerwy, a między zmieniającymi się grupami 45 min.

 

Ratownictwo Medyczne / Rok I / Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne

Zajęcia z semestru letniego, w tym praktyka wakacyjna (150 godzin) odbywają się
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe 100 godzin praktyk przeniesione zostaje na rok akademicki 2020/2021.