Ratownictwo Medyczne

Egzamin praktyczny – część teoretyczna dla kierunku Ratownictwo Medyczne odbędzie się 3 lipca 2017 o godzinie 10, sala 012B.

Egzamin praktyczny – część praktyczna dla kierunku Ratownictwo Medyczne odbędzie się 4 lipca 2017 o godzinie 9