Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

W związku z zaostrzeniem przepisów epidemiologicznych w strefie czerwonej wszystkie wykłady oraz ćwiczenia od dnia 19.10.2020 roku realizowane są w sposób zdalny. Studenci I roku przychodzą na zajęcia w budynku uczelni z przedmiotów: Podstawy Pielęgniarstwa – ćwiczenia praktyczne (Pielęgniarstwo) oraz Podstawy Opieki Położniczej – ćwiczenia praktyczne (Położnictwo) według harmonogramu. W podobny sposób (stacjonarnie) zajęcia symulacyjne realizują studenci II i III roku obu kierunków.
Na zajęciach realizowanych w sposób stacjonarny bezwzględnie obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zastępcy dyrektora ds kształcenia:
dr Małgorzata Kaczmarczyk
dr Przemysław Zając