Szkolenie biblioteczne

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informacje dotyczące szkolenia bibliotecznego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I roku I stopnia kształcenia jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia.

Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, wprowadzamy od dnia 19 października 2020 roku zmiany dotyczące zajęć ze szkolenia bibliotecznego dla wszystkich studentów I roku (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) I stopnia kształcenia, jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia na wszystkich kierunkach kształcenia i na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 19 października 2020 roku do odwołania, przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:

– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne.

– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Link do szkolenia:

https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html