Terminy egzaminów z przedmiotu Mikrobiologia i Immunologia

dr Grzegorz Król

1 rok kosmetologia stacjonarne I stopnia- 8.02.2021 godz.10.00 platforma e-learningowa

1 rok kosmetologia niestacjonarne I stopnia- 6.02.2021 godz.10.00 platforma e-learningowa