Terminy egzaminów z przedmiotu Mikrobiologia ogólna i żywności

dr Grzegorz Król

2 rok dietetyka stacjonarne I stopnia- 8.02.2021 godz.08.00 platforma e-learningowa, ZMIANA TERMINU  na 10.02.2021 godz.8.30

2 rok dietetyka niestacjonarne I stopnia- 6.02.2021 godz.08.00 platforma e-learningowa