Wyniki egzaminu z przedmiotu: „Choroby Wewnętrzne” dla kierunku Ratownictwo Medyczne – 2020r.

Grupa ćw 2

130311 – 4
132366 – 2
130686 – 3,5
126751 – 3
130740 – 3
127944 – 2
130764 – 3,5
130788 – 3
132193 – 4
130846 – 3,5
130944 – 2
131544 – 4
131026 – 3,5
127133 – 2

Grupa ćw 1

129605 – 3,5
131439 – 3
129720 – 3
125730 – 2
123945 – 2
132268 – 4
129972 – 2
131796 – 2
131476 – 2
130050 – 2
130203 – 4,5
130227 – 3,5
128340 – 2
130290 – 3
130329 – 3
126361 – 2
130387 – 3
130406 – 3
128364 – 3
130495 – 4,5
130627 – 3,5
128343 – 2

Egzamin poprawkowy odbędzie się 10.02.2020r. o godz 13:00 w sali 1/9.

Egzamin będzie miał formę pisemną – pytania otwarte. Sprawdzanie prac odbędzie się bezpośrednio po egzaminie, prosimy studentów o pozostanie po ukończeniu pracy.

Proszę o pilny kontakt osobę, która jest na indywidualnym toku nauczania

– kontakt może być na ten e-mail lub messenger. W przypadku braku kontaktu i nie stawieniu się na egzaminie przedmiot nie będzie zaliczony.