Zaliczenia i egzaminy poprawkowe Dietetyka stacjonarne i niestacjonarne – dr Anna Tokarska

Podstawy dietetyki klinicznej 16.09.2019 godz. 16.00 sala WO_B_1/7

Żywienie w wybranych chorobach nowotworowych 20.09.2019 godz. 15.00 sala WO_B_1/7 Uwaga zmiana daty!

Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo 20.09.2019 godz. 13.30  sala WO_B_1/7

Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego 20.09.2019 godz. 14.00 sala WO_B_1/7