Studenckie Koło Eskulap

To studencka organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym działająca na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

SKN Eskulap powstało w 2016 roku i obecnie jest jednym z najprężniej działających kół naukowych w ramach struktur UJK. Tworzy je 190 studentów kierunku lekarskiego oraz 10 opiekunów naukowych sekcji klinicznych.

Nad działalnością Koła opiekę sprawuje dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK.

Skład Zarządu Kola:

 • Prezes: Dorota Wojdyniak,
 • Wiceprezes: Anna Michalska,
 • Sekretarz: Marcin Żelezik,
 • Skarbnik: Olga Kwiecień.

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy medycznej oraz pobudzenie zainteresowań naukowych wśród studentów. Działania SKN Eskulap angażują uczestników w pracę naukową, umożliwiają popularyzacje indywidualnych i zespołowych osiągnięć w powyższym zakresie oraz prowadzą do zdobycia cennych umiejętności praktycznych w ramach dodatkowych zajęć klinicznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

SKN Eskulap realizuje swoje cele poprzez:

 • Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, spotkaniach poruszających problemy współczesnej medycyny w skali ogólnopolskiej.
 • Publikacje prac naukowych, bazujących na oryginalnych badaniach, poświęconych naukom podstawowym i klinicznym.
 • Tworzenie prac poglądowych w oparciu o literaturę naukową, w tym ściśle medyczną.
 • Współpracę z członkami kół naukowych innych ośrodków, w tym również Uniwersytetów Medycznych na terenie Polski.
 • Umożliwianie wymiany doświadczeń przy tworzeniu własnych prac badawczych przez studentów i absolwentów.
 • Prowadzenie działań z inicjatywy członków Koła.
 • Organizacje spotkań zawierających: bazę teoretyczną, prezentacje wyników, ogłoszenie osiągnięć prowadzonych badań, w odniesieniu do ich praktycznego zastosowania w medycynie.
 • Przygotowanie referatów z zakresu najnowszych osiągnięć ośrodków badawczych o tematyce medycznej.
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań przydatnych w diagnozowaniu i prognozowaniu przebiegu chorób
 • Ocenę przydatności diagnostycznej obecnie stosowanych procedur medycznych.
 • Współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia i choroby.
 • Popularyzację wiedzy medycznej i zachowań prozdrowotnych.

Sekcje wchodzące w skład Koła wraz z liczbą członków:

 • Chirurgiczna (40 osób)
 • Dermatologiczna (29 osób)
 • Endokrynologiczna (46 osób)
 • Ginekologiczna (37 osób)
 • Internistyczna (44 osoby)
 • Kardiologiczna (36 osób)
 • Neurochirurgiczna (33 osoby)
 • Patologiczna (8 osób)
 • Psychiatryczna (26 osób)
 • SOR (57 osób)

Student może w ramach działalności Koła uczestniczyć we wszystkich sekcjach klinicznych, które wzbudzają jego zainteresowanie.

Rekrutacja członków trwa przez cały rok.

Siedzibą Koła jest Wydział Nauk o Zdrowiu, Al. IX Wieków Kielc 19a.

Kontakt e-mail: eskulapujk@gmail.com