Informacje dotyczące przygotowania prac dyplomowych do procedury antyplagiatowej.

UWAGA:

Do systemu przyjmowane są wyłącznie wersje ostateczne prac dyplomowych. Nie ma możliwości dwukrotnego sprawdzenia pracy w systemie.

Opis płyty CD/DVD

Płyta powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, tytułem pracy oraz podpisana przez promotora

Zawartość płyty

Na płycie powinny znajdować się pliki pracy dyplomowej, oświadczenie (wypełnione oraz własnoręcznie podpisane, później zeskanowane) aneksy/załączniki w wersji .doc(lub .docx, .odt) i wersja w .pdf

Struktura plików znajdujących się na płycie

 

Czas trwania procedury

System plagiat.pl przetwarza pracę do 24 godzin od czasu wprowadzenia, lecz trzeba też do tego dodać czynnik ludzki jakim jest fizyczne wprowadzenie prac do systemu. Czas ten może się wydłużyć w zależności od ilości złożonych wcześniej płyt.