Studenckie koła i organizacje naukowe

Studenckie koła naukowe działające na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz międzyuczelniane  organizacje studenckie