Studenckie Koło Eskulap

To studencka organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym działająca przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
SKN ESKULAP powstało w 2016 roku i obecnie jest jednym z najprężniej działających kół naukowych w ramach struktur Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Do koła należy aktualnie 300 studentów kierunku lekarskiego, którzy aktywnie uczestniczą w działalności 15 sekcji.
Opiekunem całego koła jest dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK.

Skład Zarządu Koła:
Przewodnicząca: Joanna Dziurzyńska
Wiceprzewodnicząca: Nela Sokołowska
Skarbnik: Bartosz Ciułkowicz
Sekretarz: Katarzyna Barwinek

Zadaniem koła jest rozwijanie wiedzy medycznej wśród studentów kierunku lekarskiego oraz możliwość poszerzania zainteresowań naukowo-badawczych. Działanie naszej organizacji angażuje członków koła nie tylko naukowo, ale również dzięki uprzejmości opiekunów poszczególnych sekcji pozwala na sprawdzenie się w szpitalu czy przychodni. Naszym głównym celem jest pokazanie jak wygląda praca specjalisty i z jakimi trudnościami mierzy się on na co dzień i to właśnie tutaj studenci medycyny mogą zweryfikować swoje oczekiwania i odnaleźć pomoc w podjęciu decyzji co do przyszłej specjalizacji.

Na chwilę obecną w skład Koła wchodzą następujące sekcje:
1. Anestezjologiczna
2. Chirurgiczna
3. Chirurgii dziecięcej
4. Chirurgii onkologicznej
5. Dermatologiczna
6. Endokrynologiczna
7. Ginekologiczna
8. Internistyczna
9. Kardiologiczna
10. Kardiochirurgiczna
11. Neurochirurgiczna
12. Neurologiczna
13. Pediatryczna
14. Psychiatryczna
15. SOR

W obrębie danej sekcji istnieje możliwość uczestniczenia w dyżurach na danym oddziale, przyjrzenia się z bliska procedurom zabiegowym i przede wszystkim możliwość zapoznania się i udoskonalenia umiejętności pracy w zespole. Organizowane są spotkania na których omawiane są najciekawsze przypadki kliniczne, a członkowie koła studenckiego działają również na polu naukowym,pisząc i publikując prace naukowe pod okiem specjalistów. Obecnie Koło współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Resmedica – Poradnią Neurologiczną w Kielcach.

Student może w ramach działalności Koła uczestniczyć we wszystkich sekcjach klinicznych, które wzbudzają jego zainteresowanie.
Rekrutacja członków odbywa się na początku semestru letniego i zimowego. Każda sekcja posiada swój regulamin i wymagania przy rekrutacji.
Siedzibą Koła jest Collegium Medicum UJK, Al. IX Wieków Kielc 19a.
Kontakt e-mail: eskulapujk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/SKNEskulap
Instagram: https://instagram.com/skn.eskulap

Zapraszamy!