Kontakt

Dane kontaktowe

Collegium Medicum
25-317 Kielce, al. IX Wieków Kielc 19A
Telefon 41 349 6893

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. n. o zdr. Wioletta Adamus-Białek prof. UJK
pokój D 3/11
tel. 41 349 6978

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Tofil
pokój D 3/7
tel. 41 349 6893

Sprawy socjalne i płatności

mgr Agnieszka Piekacz
pokój D 3/7
tel. 41 349 6969

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich

dr n. o zdr. Dorota Rębak
Instytut Fizjoterapii UJK w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 19, pokój B 2.23

Telefon- 41 349 6943
Mail – dorota.rebak@ujk.edu.pl

Dyżury: