Plan zajęć

Terminy zjazdów dla doktorantów w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 :
8 maja 2021
15 maja2021
5 czerwca 2021
19 czerwca 2021