Proponowana tematyka prac badawczych

 

 

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek (gluszeks@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Pielęgniarstwo chirurgiczne i onkologiczne,
 • Podstawy molekularne chorób nowotworowych,
 • Problemy rozwoju technik małoinwazyjnych w aspekcie profilaktyki chorób nowotworowych

prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion (mjanion@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Ocena wskazań do implantacji układów stymulujących PM/ICD/CRT u pacjentów z województwa świętokrzyskiego w latach 2006-2014.
 • Przyczyny późniejszych hospitalizacji pacjentów województwa świętokrzyskiego po implantacji układów stymulujących (PM/ICD/CRT).
 • Badania nad przyczynami wymieralności pacjentów z województwa świętokrzyskiego z układami stymulującymi (PM/ICD/CRT).

prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński (mariusz.bidzinski@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Ocena wskazań do implantacji układów stymulujących PM/ICD/CRT u pacjentów z województwa świętokrzyskiego w latach 2006-2014.
 • Przyczyny późniejszych hospitalizacji pacjentów województwa świętokrzyskiego po implantacji układów stymulujących (PM/ICD/CRT).
 • Badania nad przyczynami wymieralności pacjentów z województwa świętokrzyskiego z układami stymulującymi (PM/ICD/CRT).

 prof. zw. dr hab. n. med. Robert Bucki ( 41 349 69 39)

Tematyka prac badawczych:

 • Immunologia infekcyjna;
 • Epidemiologiczne aspekty zakażeń.
 • Poszukiwanie nowych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym i immunomodulującym

prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Chazan( bchazan@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Niepowodzenia położnicze- przyczyny, postępowanie, zapobieganie.
 • Profilaktyka i promocja zdrowia w położnictwie i ginekologii.
 • Rola położnej w opiece nad zdrowiem prokreacyjnym.

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer ( anasierowska@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(patologia)

prof. zw. dr hab. n. med. Siarhei Pańko ( spanko@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(morfologia i fizjologia)

prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska – Wyszkowska ( grazyna.rydzewska@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(choroby wewnętrzne, gastroenterologia)

prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski ( arydzew@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna)

prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon ( beata.wozakowska-kaplon@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia lipidowe
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Farmakoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego

 dr hab. n. med. Stanisław Góźdź (sgozdz@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(onkologia)

 dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK (mkielar@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(chirurgia)

 dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. UJK (ikotela@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • Wady postawy

 dr hab. n. med. Beata Kręcisz prof. UJK (beata.krecisz@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • nowotwory skóry – analiza częstość w różnych grupach zawodowych w połączeniu z oceną wiedzy na temat przyczyn rozwoju tych chorób
 • choroby przewlekłe skóry -łuszczyca, AZS ( ocena wpływu edukacji pacjentów na przebieg tych schorzeń)
 • Jakość życia pacjentów z przewlekłymi owrzodzeniami podudzi

 dr hab. n. med. Wiesław Kryczka prof. UJK (wkryczka@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Alkoholowa choroba wątroby w aspekcie społecznym, epidemiologicznym i klinicznym;
 • Obciążenie populacji woj. świętokrzyskiego odległymi skutkami zakażeń wirusami przenoszonymi drogą krwi.

 dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński prof. UJK (wlodzislaw.kulinski@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

( Rehabilitacja medyczna, medycyna fizykalna)

 dr hab. n. med. Ewa Orlewska prof. UJK (eorl@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

Ocena technologii medycznych i zarządzania w opiece zdrowotnej:

 • Medycyna personalizowana – wpływ na skuteczność i koszty leczenia.
 • Koszty pośrednie choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy.
 • Zastosowanie modelowania matematycznego w naukach farmaceutycznych
 • Innowacje organizacyjne w procesach leczenia pacjentów

 dr hab. n. med. Anna Polewczyk prof. UJK (apolewczyk@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Ocena wskazań do implantacji układów stymulujących PM/ICD/CRT u pacjentów z województwa świętokrzyskiego.
 • Przyczyny późniejszych hospitalizacji i rokowanie odległe pacjentów województwa świętokrzyskiego po implantacji układów stymulujących (PM/ICD/CRT).
 • Analiza czynników ryzyka ostrych zespołów wieńcowych i ich wpływu na rokowanie odległe.
 • Rozpowszechnienie i skuteczność terapii hipotensyjnej w zależności od wieku, płci i masy ciała pacjentów.
 • Niewydolność serca- adekwatność rozpoznania, terapia i rokowanie.
 • Zaburzenia rytmu serca w aspekcie czynników ryzyka, sposobu leczenia i rokowania.

 dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK (wrokita@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(Ginekologia i położnictwo)

 dr hab. n. med. Marek Sikorski prof. UJK ( genix@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Laserowe zabiegi w ginekologii estetycznej i patologii szyjki macicy i sromu
 • Procedury diagnostyczne i lecznicze w leczeniu niepłodności
 • Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie

 dr hab. n. o zdrowiu. Edyta Suliga, prof. UJK ( edyta.suliga@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Zachowania zdrowotne związane z żywieniem i kontrolą masy ciała.
 • Stan odżywienia: nadwaga, otyłość, niedobory masy ciała u dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Żywieniowe czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych.
 • Uwarunkowania rozwoju biologicznego i zdrowia dzieci i młodzieży.

 dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki prof. UJK (mszalecki@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim. Wpływ wybranych czynników środowiskowych (praca o charakterze epidemiologicznym).
 • Współwystępowanie cukrzycy typu 1 i innych schorzeń autoimmunizacyjnych u dzieci i młodzieży (praca o charakterze epidemiologicznym).
 • Wpływ polimorfizmu wybranych genów metabolizmu witaminy D na występowanie chorób autoimmunizacyjnych u dzieci i młodzieży (praca o charakterze eksperymentalnym, dla jej realizacji niezbędne będzie uzyskanie grantu UJK na sfinansowanie badan laboratoryjnych).

 dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński prof. UJK (zsliwinski@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Ocena wpływu dysfunkcji st. skroniowo-żuchwowego na zmiany w postawie habitualnej pacjentów.
 • Dysfunkcje stawu skroniowo żuchwowego a dolegliwości bólowe kręgosłupa piersiowego u dzieci.
 • Ocena zaburzeń symetrii u dzieci w wieku 8-12 lat leczonych z powodu wad postawy ciała w obrazie Diers.
 • Ocena skuteczności aplikacji Dynamicznego Plastrowania (Kinesiology Taping) w terapii bólu kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży.
 • Optymalizacja procesu treningowego dzięki wykorzystaniu codziennego kwestionariusza oceny samopoczucia i postrzegania wysiłku przez zawodników drużyny koszykarskiej
 • Ocena postawy ciała młodzieży w wieku 13 – 15 lat i jej weryfikacja pod kątem uprawiania sportu kwalifikowanego jakim jest piłka siatkowa.
 • Zastosowanie metody elektromiografii powierzchniowej i magnetoterapii u pacjentów leczonych zachowawczo z powodu dyskopatii lędźwiowej

dr hab. n. o kf Jacek Wilczyński prof. UJK  (jwilczynski@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

Postawa ciała człowieka, rozwój postawy w ontogenezie i filogenezie. Badanie postawy ciała. Neurokinezjologiczna diagnostyka postawy. Wykorzystanie testów figur Tansleya i testu figur Bender Gestalt w diagnostyce neurokinezjologicznej. Badanie postawy techniką fotogrametrii przestrzen­nej (moire’, DIERS). Postawa ciała a wady refrakcji wzroku. Postawa ciała a reakcje równoważne badanie na platformach posturologicznych. Wady postawy a odruchy pierwotne, posturalne i EMG mięśni posturalnych. Boczne skrzywienia kręgosłupa a odruchy pierwotne, posturalne i EMG mięśni posturalnych. Wady postawy ciała a integracja sensoryczna (SI). Postawa ciała a typ układu nerwowego u dzieci młodzieży. Postawa ciała a sfera wolicjonalno-emocjonalna człowieka. Postawa ciała a temperament, charakter i typ osobowości człowieka. Postawa ciała a opóźnienie neurorozwojowe według INPP. Postawa ciała a opóźnienie neurorozwojowe w oparciu o badanie testem figur Tansleya i testem figur Bender Gestalt. Postawa ciała a integracja bilateralna. Znaczenie odruchów przedsionkowo-rdzeniowych, przedsionkowo-wzrokowych i przedsionkowo-okoruchowych w sterowaniu równowagą i postawą ciała człowieka. Reedukacja posturalna. Zastosowanie poizometrycznej relaksacji w reedukacji posturalnej. Zastosowanie metody biofeedback w reedukacji posturalnej. Zastosowanie metody INPP w reedukacji posturalnej. Skuteczność fizjoterapii w schorzeniach neurologicznych i otoneurologicznych. Plastyczność układu nerwowego, plastyczność rozwojowa, rola aktywności funkcjonalnej rozwoju, plastyczność kompensacyjna, neuroplastyczność po uszkodzeniach OUN.

dr hab.n.med. Dominik Odrobina  (dominik.odrobina@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki
 • odwarstwienie siatkówki,
 • wysiękowa postać zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem

dr hab.n.med. Marcin Pasiarski  (marcin.pasiarski@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(hematologia)

 dr hab.n.med. Marcin Sadowski ( 41 349 69 39)

Tematyka prac badawczych:

 • Powikłania po zabiegach kardiologii interwencyjnej i elektroterapii.
 • Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i monitorowaniu. Częstość występowania. Czynniki predysponujące. Rokowanie w zależności od powikłań. Jakość życia u pacjentów z powikłaniami.
 • Elektrokardiografia – wykrywanie nie rozpoznanej wcześniej arytmii.
 • Rodzaje arytmii, częstość występowania, wykrywanie arytmii ukierunkowane i przypadkowe oraz związane z tym decyzje terapeutyczne. Role pielęgniarki w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca – badania przesiewowe, aktywne poszukiwanie arytmii za pomocą dostępnych technik (ekg, telemonitoring, wszczepialne urządzenia do elektroterapii).
 • Dozymetria i ochrona radiologiczna w kardiologii interwencyjnej i elektroterapii.
 • Ekspozycja pacjenta i personelu na promieniowanie jonizujące w zależności od rodzaju procedury i technik obrazowania. Skala problemu, możliwości redukcji dawki, stopień przestrzegania zaleceń.
 • Nefropatia indukowana jodowymi środkami cieniującymi (inne nazwy: nefropatia pokontrastowa, nefropatia indukowana kontrastem, CIN)
 • Epidemiologia, czynniki predysponujące, przestrzeganie zaleceń, monitorowanie po zabiegu w warunkach ambulatoryjnych.
 • Ocena jakości życia u pacjentów poddawanych zabiegom z zakresu kardiologii interwencyjnej, elektroterapii i kardiochirurgii.
 • Czas to mięsień – problematyka późnego poszukiwania pomocy medycznej przez chorych z ostrym zawałem serca.
 • Poszukiwanie przyczyn w zależności do czynników demograficznych. Problem płci w zawale serca.

dr hab.n.med. Andrzej Jaroszyński, prof.UJK  ( 41 349 69 39)

Tematyka prac badawczych:

 • czynniki predykcyjne nagłej śmierci sercowej w grupach wysokiego ryzyka
 • znaczenie białek szoku cieplnego w patogenezie wybranych chorób (nefropatia indukowana kontrastem radiologicznym, choroby serca)

prof. UJK dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł (dorota.koziel@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

 • Zagadnienia dotyczące problemów zdrowia publicznego, starzenia się człowieka, pielęgniarstwa oraz edukacji zdrowotnej.

prof. Dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder  (tadeusz.kuder@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(biologia)

prof. UJK dr hab. n. med.. Aldona Kowalska  (aldona.kowalska@ujk.edu)

Tematyka prac badawczych:

(endokrynologia)

prof.nadzw.  dr hab. n. med..Tomasz Rogula  (tom.rogula@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna)

prof. UJK dr hab. n. med. Piotr Sobolewski  (41 349 69 39)

Tematyka prac badawczych:

(neurologia)

prof. UJK dr hab. n. med. Waldemar Brola  (waldemar.brola@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(neurologia)

prof. UJK dr hab. n. o kf. Marek Żak  (marek.zak@ujk.edu.pl)

Tematyka prac badawczych:

(fizjoterapia)

prof. UJK dr hab. n. med. Rafał Zieliński  (41 349 69 39)

Tematyka prac badawczych:

(laryngologia)