Sprawy socjalne

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

dla doktorantów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 14.00
piątek  10.00 – 15.00

dla doktorantów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!


UWAGA DOKTORANCI
WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ  DLA STUDENTÓW (m.in: stypendium  socjalne, zapomogi, stypendium rektorskie) NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ( np: ustalenia szczegółowe, regulamin, druki, panel rejestracyjny) ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE CM W ZAKŁADCE:

STUDENT-SPRAWY SOCJALNE I PŁATNOŚCI