Aktualności

Komunikat nr 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku

Komunikat nr 1/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach
z dnia 26 lutego 2020 roku

 

Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

spośród nauczycieli akademickich Collegium Medicum

odbędą się w dniu  5 marca 2020 roku  w godzinach od 12.30 do 15.00.

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A,  Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

 

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 3/2020 (uchwała do pobrania).

Uchwała Nr 3 2020 W Sparwie Wyznaczenia Terminu, Miejsca I Czasu Przeprowadzenia Wyborów Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu (38.5 KiB)

 

W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy Collegium Medicum
zatrudnieni w UJK na dzień 31 stycznia 2020 roku.

 

Kandydaci na przedstawicieli Collegium Medicum do Kolegium Elektorów UJK (Obwieszczenie nr 1/2020 do pobrania)

Obwieszczenie Nr 1 2020 W Sprawie Listy Kandydatów CM Do Kolegium Elektorów UJK (38.0 KiB)

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:

1) Dorota Kozieł

2) Beata Kręcisz

3) Grażyna Nowak-Starz

4) Marcin Sadowski

5) Edyta Suliga

6) Jacek Wilczyński

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

1) Małgorzata Kaczmarczyk

2) Halina Król

3) Małgorzata Markowska

4) Dorota Rębak

5) Renata Stępień

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

     dr Grażyna Wiraszka

spotkanie erasmus

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+

Spotkania odbędą się w dniach:

09.03.2020 (poniedziałek) o godz. 14:30, sala 0/13a

13.03.2020 (piątek) o godz. 16:00,
sala 0/13a

Koordynator Erasmus+ Collegium Medicum

Dr Elżbieta Cieśla

Koordynator Erasmus+ Instytutu Nauk Medycznych

Dr hab. Wioletta Adamus-Białek

 

 

Spotkanie Erasmus (407.5 KiB)

Nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA103 (Kraje Programu). Rekrutacja potrwa do 2 kwietnia 2020 r.

Wyjazdy na studia i praktyki będą realizowane w roku akademickim 2020/2021, ale są jeszcze miejsca dla studentów, którzy chcieliby zrealizować program praktyk latem 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji i wniosek dla kandydatów, znajdują się na stronie

Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT

https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Zajęcia odwołane z kosmetologii

Zajęcia w 28.02.2020 – piątek oraz 29.02.2020 – sobota z kosmetologii stacjonarne i niestacjonarne studia są odwołane z powodu choroby wykładowcy. Termin odpracowania w/w zajęć zostanie uzgodniony na
kolejnych zajęciach.

dr n. hum. Edyta Laurman Jarząbek

Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Kampanii „Nursing Now”

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Film 1

Film 2

Uwaga Studenci Fizjoterapii studia jednolite magisterskie

Szkolenia z zakresu zakażeń szpitalnych odbędą się:

w dniu 28.02.2020

w godz. 15:30-17:00 dla studentów studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych, aula 0/13A

w godz. 17:00-18:30 dla studentów studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych, aula 0/13A

Proszę mieć ze sobą swoje karty obiegowe z poprzednich szkoleń!

VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w imieniu Organizatorów – władz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz redakcji kwartalnika naukowego „Medical Science Pulse” – serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2020 r. w Opolu na terenie PMWSZ.

Opłata za udział w konferencji – udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach – wyniesie 250 zł. Rejestracja na konferencję już się rozpoczęła.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

https://expandio.pl/7th_MSP_Conference/#about

Tematyka konferencji koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Zapraszamy również uczestników z innych zespołów interdyscyplinarnych.

Bogaty program konferencji obejmuje: sesję plenarną (wykładową), debatę naukową,  prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej, a także specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Zapraszamy do PMWSZ w Opolu!

Komitet Naukowy i Organizacyjny