Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Wyzwania Naukowe i Zawodowe we Współczesnym Pielęgniarstwie”
Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do wysłuchania wykładów i udziału w dyskusji w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wyzwania Naukowe i Zawodowe we Współczesnym Pielęgniarstwie” organizowanej przez Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, UJK.

Sesje ustne Konferencji, będą transmitowane na YouTube.
Dostęp do poszczególnych części sesji ustnej znajdziecie Państwo pod adresem:
https://piel.ujk.edu.pl/index.php/pl/konferencja/transmisja-konferencji
lub bezpośrednio na każdy dzień konferencji:
15.04 2021 rok (czwartek) https://youtu.be/2Kx3qefsMGQ
16.04.2021 rok (piątek) https://youtu.be/_fg6IV8_SAs
17.04.2021 rok (sobota) https://youtu.be/LvQAE3l8wC4

Pytania do dyskusji można zadawać podczas trwania sesji na czacie.

Częścią integralną Konferencji są sesje E-plakatowe.
E- postery będą dostępne przez cały czas trwania Konferencji pod adresem:https://piel.ujk.edu.pl/index.php/pl/konferencja/sesje-plakatowe

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia

INFORMACJA

W ramach projektu

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia certyfikowane przez

Centrum Kształcenia Podyplomowego

dla studentów/ek:

PIELĘGNIARSTWA – II STOPNIA I i II ROKU

POŁOŻNICTWA II STOPNIA I i II ROKU.

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym!!!

Kursy specjalistyczne będą organizowane dla grup ok. 8 osobowych, będą trwały max 3 mies. (wraz ze stażami) i zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego. Programy kursów oparte są na wytycznych  CKPiP w Warszawie, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.
Wykaz kursów, na które trwa nabór.

Pielęgniarstwo dla 50 osób.

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową (173h);
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h)
 3. Podstawy opieki paliatywnej (85h)
 4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (80h)
 5. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (164h)
 6. Żywienie do jelitowe i pozajelitowe (200h)
 7. Leczenie ran (200h)
 8. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (108h)
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90h)

 Położnictwo dla 20 osób.

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji (62 h)
 2. Leczenie ran (115 h)
 3. Szczepienia ochronne (52 h)
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90 h)

 

Wypełnione i podpisane dokumenty

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego (należy wskazać rodzaj kursu lub zaproponować nowy)

Formularz zgłoszeniowy

można składać w wersji papierowej na portierni Budynku D lub w wersji elektronicznej scanem na e-mail ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w terminie do 24.01.2021r.

 

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona w dn. 26.01.2021r.

 

Osoba do kontaktu:

Ewa Nowosińska

tel. 41 349-69-03;

e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz-zgloszeniowy-NOWE-PERSPEKTYWY (501.5 KiB)


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek O Zakwalifikowanie Do Kursu Specjalistycznego (690.3 KiB)


Regulamin projektu

Regulamin (718.8 KiB)


Instrukcja Założenia Konta w Systemie Monitorowania Kształcenia

Instrukcja-założenia-konta-w-Systemie-Monitorowania-Kształcenia (429.3 KiB)


Lista osób zakwalifikowanych do kursów specjalistycznych:

Pielęgniarstwo (139.9 KiB)


Położnictwo (210.4 KiB)

Uzupełniająca lista osób zakwalifikowanych do kursów specjalistycznych:

Położnictwo Lista Uzupełniająca (11.5 KiB)


WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni studenci,

Rozpoczynają się zajęcia laboratoryjne w kontakcie bezpośrednim. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem reguł sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

Każdy student przy wejściu na Wydział będzie miał mierzoną temperaturę, oraz musi uzupełnić ankietę otrzymaną przed rozpoczęciem zajęć.

Szczegółowy rozkład zajęć:

Czytaj dalej WAŻNY KOMUNIKAT