Obwieszczenia

NameSizeHits
Obwieszczenie Nr 11 W Sprawie Uzupelnionego W Dniu 19 Grudnia 2016 R Skaldu RW Na Kadencje 2016-202060.0 KiB167
OBWIESZCZENIE Nr 1 - w sprawie informacji o liczbie mandatów oraz zasadach zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 32.0 KiB178
Obwieszczenie Nr 1 201936.5 KiB41
Obwieszczenie Nr 11 W Sprawie Uzupelnionego W Dniu 19 Grudnia 2016 R Skaldu RW Na Kadencje 2016-202060.0 KiB146
OBWIESZCZENIE Nr 2 - w sprawie informacji o zasadach zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów Wydziału dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 34.5 KiB189
OBWIESZCZENIE Nr 3 - w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach31.0 KiB219
OBWIESZCZENIE Nr 4 - W Sprawie Ustalenia List Kandydatów Do Kolegium Elektorów Wydziału Przedstawicieli Pracowników Spośród Nauczycieli Akademickich Oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akadem36.0 KiB165
Obwieszczenie Nr 5 W Sprawie Ogłoszenia Listy Elektorów Do Kolegium Elektorów13.4 KiB182
Obwieszczenie Nr 6 W Przedmiocie Ogłoszenia Listy Kandydatów Na Dziekana Wydziału Lekarskiego I Nauk O Zdrowiu11.9 KiB204
OBWIESZCZENIE Nr 7 - W Przedmiocie Ogłoszenia Listy Kandydatów Na Prodziekanów29.5 KiB196
OBWIESZCZENIE Nr 8 - W Sprawie Ustalenia List Kandydatów Do Rady Wydziału Spośród Pozostałych Nauczycieli Akademickich Oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi37.0 KiB181
OBWIESZCZENIE Nr 9 - W Sprawie Ustalenia List Kandydatów Do Senatu Uniwersytetu29.5 KiB189
Obwieszczenie Nr10 - w sprawie ogłoszenia składu Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-202042.5 KiB200
OBWIESZCZENIE-nr-436.0 KiB114