uchwały 2016-2020

Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 3 – w sprawie wyboru sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych

Uchwała nr 5 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 6 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 7 – w sprawie określenia liczby elektorów i przydzielenia mandatów do Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Uchwała nr 8 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 9 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 10 – W Sprawie Przyjęcia Tekstu Obwieszczenia Nr 1 W Przedmiocie Informacji O Liczbie Mandatów Oraz Zasadach Zgłaszania Kandydatów Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Dla Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 11 – W Sprawie Przyjęcia Tekstu Obwieszczenia Nr 2 W Przedmiocie Informacji O Zasadach Zgłaszania Kandydatów Do Kolegium Elektorów Wydziału Dla Nauczycieli Akademickich Oraz Pracowników Niebędący

Uchwała nr 12 – W Sprawie Przyjęcia Tekstu Obwieszczenia Nr 3 W Przedmiocie Ustalenia List Kandydatów Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Przedstawicieli Pracowników Spośród Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych na WLiNoZ

Uchwała nr 13 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 4 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Wydziału przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Uchwała nr 14 – w  sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach do Kolegium Elektorów Uniwersytetu i Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 15 – w  sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Uchwała nr 16 – w  sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 17 – w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów na Dziekana i Prodziekanów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 18 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów Dziekana i Prodziekanów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
zmieniona uchwałą WKW nr 22/2016

Uchwała nr 19 – w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 20 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 5 w przedmiocie ogłoszenia listy elektorów do Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 21 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 6 w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 22 – zmieniająca uchwałę nr 18/2016 z dnia z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów Dziekana i Prodziekanów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 23 – w sprawie składania protestów wyborczych 

Uchwała nr 24 – w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 25 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 7 w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 26 – w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach na stanowiska prodziekanów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 27 – w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 28 – w sprawie ustalenia liczby członków i rozdziału mandatów do Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 29 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 30 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 31 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 32 – w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 33 – w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach do Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 34 – w sprawie stwierdzenia wyboru prodziekanów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 35 – w sprawie ustalenia liczby mandatów do obsadzenia w drodze wyborów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w wyborach do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 36 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 8 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do Rady Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Uchwała nr 37 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 9 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 38 – w sprawie ustalenia wyników wyborów do Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 39 – w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 40 – w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 10 w przedmiocie ogłoszenia składu Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 41 – w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w kurii nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uchwała nr 42 – sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 11 w przedmiocie ogłoszenia uzupełnionego w dniu 19 grudnia 2016 r. składu Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 43_2019 – wybór sekretarza

Uchwała nr 44_2019 – kalendarz czynności wyborczych

Uchwała nr 45_2019 – w sprawie liczby mandatów w grupie doktorów w wyborach do Rad Instytutu CM

Uchwała nr 46_2019 – w sprawie ogłoszenia kandydatów do Rad Naukowych CM

Uchwała nr 47_2019 – w sprawie ogłoszenia kandydatów do Rad Naukowych CM

Uchwała nr 48_2019 – w sprawie składania protestów wyborczych

Uchwała nr 49_2019 – uchwala nr 49 2019 wybor wiceprzewodniczacego OKW

Uchwała nr 50_2019 – wyniki wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych

Uchwała nr 51_2019 – wyniki wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu