Podziękowania

Szanowni Państwo,

Współpracownicy,

Koleżanki i Koledzy z Collegium Medicum,

z Instytutu Nauk o Zdrowiu,

pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za oddane głosy popierające moją kandydaturę do Rady Naukowej INoZ CM UJK.

Wyrażam nadzieję, że spełnię Państwa oczekiwania.

Z wyrazami szacunku

dr Halina Król