PLIKI DO POBRANIA I INSTRUKCJE

 

pliki do pobrania

DRUKI RECENZJI

Ocena Pracy Dyplomowej Pdf (251.2 KiB)

Ocena Pracy Dyplomowej Edytowalny Dokument (760.0 KiB)

Ocena Pracy Licencjackiej Pdf (252.9 KiB)

Ocena Pracy Licencjackiej Edytowalny Dokument (760.0 KiB)

Ocena Pracy Magisterskiej Pdf (250.6 KiB)

Ocena Pracy Magisterskiej Edytowalny Dokument (760.0 KiB)

WZORY OGÓLNOUCZELNIANE

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Pdf (182.5 KiB)

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Edytowalny Dokument (37.0 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgodu Na Skierowanie Na Powtarzanie Semestru - Roku Studiów Pdf (470.9 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgodu Na Skierowanie Na Powtarzanie Semestru - Roku Studiów Edytowalny Dokument (22.8 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Formy Studiów Pdf (470.0 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Kierunku Studiów Pdf (470.1 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Kierunku Studiów Edytowalny Dokument (22.9 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Specjalności Kierunku Studiów Pdf (469.8 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Specjalności Kierunku Studiów Pdf Edytowalny Dokument (23.0 KiB)

Karta Obiegowa (20.0 KiB)

WYTYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH

Wytyczne2020-dla-prac-magisterskich I Licencjackich -realizowanych-w-Collegium-Medicum-Uniwersytetu-Jana-Kochanowskiego-w-Kielcach-26.07.2020 Aktualne (100.5 KiB)

Strona Tytułowa Przykład (24.5 KiB)

Strona Tytułowa Wzór (33.0 KiB)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Pdf (182.5 KiB)

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Edytowalny Dokument (37.0 KiB)

UMOWY DOTYCZĄCE STUDIÓW

Umowa O Warunkach I Zasadach Odpłatności W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego W Kielcach, W Trakcie Studiów Niestacjonarnych (380.9 KiB)

Umowa O Warunkach Pobierania I Ustaleniu Wysokości Opłat Jednorazowych Oraz Opłat Za Usługi Edukacyjne W Toku Studiów Stacjonarnych W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego W Kielcach (371.0 KiB)

WZORY BIBLIOTECZNE

Fiszka Biblioteczna Wzór (19.5 KiB)

WNIOSKI

Wniosek Pielęgniarki Pielęgniarza O Dopuszczenie Do Kursu Specjalistycznego Pdf (345.7 KiB)

Wniosek Pielęgniarki Pielęgniarza O Dopuszczenie Do Kursu Specjalistycznego Dokument Edytowalny (50.5 KiB)

WOLONTARIAT – WZORY POROZUMIEŃ

Wolontariat Sz Kielecki 2020-2021 (20.0 KiB)


Wolontariat ŚCMiN 2020-2021 (20.0 KiB)


Wolontariat ŚCP W Morawicy 2020-2021 (24.6 KiB)


Wolontariat Czerwona-Góra 2020-2021 (30.0 KiB)

 

Instrukcje

1. Instrukcja dostępu do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK (między innymi ClinicalKey)

https://www.ujk.edu.pl/czasopisma.html

2. Instrukcje dotyczące pakietu office 365 (Teams, Forms, OneDrive itd…)

Instrukcje dotyczące pakietu office 365

instrukcja przeprowadzania wideokonferencji w teams

Nauka, praca i współpraca zdalna