Władze Wydziału

Dziekan
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
tel. (041) 349 69 16
marianna-janion
Prodziekan ds. kształcenia – nauki medyczne
dr n. med. Przemysław Wolak
tel. (041) 349 69 14
Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK
tel. (041) 349 69 14
nowak_starz

Skład Rady Wydziału

prof. zw. dr hab. n. med. Janion Marianna przewodnicząca
dziekan
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw. prodziekan ds. kształcenia
dr n. med. Przemysław Wolak prodziekan ds. kształcenia
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nadzw
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.
dr n. med. Kaczmarczyk Małgorzata
dr n. o kf. Markowska Małgorzata
dr n. med. Łukasz Nawacki
dr n. med. Edyta Naszydłowska
dr n. o zdr. Dorota Rębak
dr n. med. Renata Stępień
dr n. med. Grażyna Wiraszka
mgr Elżbieta Cichecka-Gil
Izabela Oleś