Egzamin certyfikacyjny B2 z języków obcych

Studium Języków Obcych UJK Kielce uprzejmie informuje, że egzamin certyfikacyjny B2 z języków obcych dla studentów II i III roku I˚ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w sesji zimowej 2015/2016 odbędzie się terminach:
– egzamin pisemny: 01.02.2016 r.;
– egzamin ustny: 03.02.2016 r.- 05.02.2016 r.
Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 18.02.2016 r.
Szczegóły dotyczące harmonogramu egzaminów zostaną umieszczone na stronie SJO (www.ujk.edu.pl/sjo)