Elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.11.2016r. do dnia 30.11.2016r. odbywać się będzie elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2
wyłącznie dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – w bieżącej sesji egz. dotyczy to wyłącznie studentów 5 semestru i powyżej.

Na stronie internetowej SJO w zakładce: EGZAMINY/ ZASADY PRZYSTĘPOWANIA ORAZ REJESTRACJI DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH
znajdą Państwo szczegóły przystępowania i logowania się do egzaminu.

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 15.11.2016r. do dnia 30.11.2016r. odbywać się będą zapisy u prowadzących zajęcia z lektoratu języka obcego na egzamin B2+  wyłącznie dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych

Studenci, którzy zakończyli już lektorat jęz. obcego, nie zdawali jeszcze egzaminu i nie mają kontaktu z prowadzącym zajęcia proszeni są o osobiste zgłaszanie się do SJO (CJO, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34 ) – w tych samych terminach tj. 15.11.2016r. 30.11.2016r – celem wpisu na listę egzaminacyjną.

Po upływie powyższego terminu studenci nie będą już dopisywani na listę.