KOMUNIKAT nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UJK na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, iż:

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 6 OKW, zgłoszenia kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie –
  w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od
  1 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2020
  roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

  Uchwała Nr 6 2020 W Sparwie Wyznaczenia Terminu I Miejsca Zgłaszania Kandydatów Do Senatu UJK (35.0 KiB)

 2. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się wg wzorów formularzy określonych w Uchwale nr 29 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kiecach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia wzorów oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do senatu UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata.

  Uchwala-UKW Nr-29-2020-wzory-oswiadczen-i-zgloszenia-Senatorowie (253.8 KiB)

 3. Zgodnie ze Statutem UJK
  a. bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (§ 101),
  b. członek społeczności akademickiej korzysta z prawa wyborczego tylko w 1 jednostce organizacyjnej i wyłącznie w 1 grupie społeczności akademickiej (§ 103),
  c.każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana w głosowaniu, w którym uczestniczy, a wybór przedstawicieli do organów kolegialnych następuje w danej grupie spośród jej członków (§ 103),
  d. w wyborach do Senatu osoby należące do grup określonych w § 46 ust.1 – punkt 2 (grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni) oraz punkt 3 (grupa pozostałych nauczycieli akademickich) – wybierają członków Senatu ze swego grona (§ 157).

   Przewodnicząca
  Okręgowej Komisji Wyborczej
  Collegium Medicum UJK w Kielcach
  Dr n. med. Grażyna Wiraszka
 4.