KOMUNIKAT nr 4/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do Senatu UJK na kadencję 2020-2024

spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum

Informujemy, iż Uniwersytecka Komisja Wyborcza UJK w Kielcach wobec zgłoszenia w Okręgu Wyborczym nr 4 – Collegium Medicum, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, mniejszej liczby kandydatów do Senatu na Kadencję 2020-20204 niż liczba przypadających mandatów, wyznaczyła dodatkowy termin na dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenia dokonywane są w dniach od 12.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 13.00 – przy ul. Żeromskiego 5, pok. 113 –Dział Organizacyjno-Prawny.

Szczegóły w Uchwale UKW nr 38/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024. https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/Uchwala-38-2020-wyznaczenie-dodatkowego-terminu-zglaszania-kandydatow-do-Senatu.pdf

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka