„Oblicza współczesnej transplantologii”,

Szanowni Państwo
Członkowie
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Oddział Świętokrzyski
Studenci kierunku lekarskiego III i IV rok

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo – szkoleniowe Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Oddziału Świętokrzyskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich pod hasłem „Oblicza współczesnej transplantologii”, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku, o godzinie 12:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK, aula 0/13.

Program posiedzenia:

  1. Oblicza współczesnej transplantologii – 45 min.
    prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot
    Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2. Rozpoznanie śmierci osobniczej – 30 min.
    dr n. med. Jacek Bicki
    Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ OBOWIĄZKOWA

                                    

       Prorektor ds. Medycznych UJK                                      Przewodniczący

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek            dr  n. med. Zbigniew Sosnowski