News

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, zajęcia z Panem dr n. med. Norbertem Sławetą z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii z dnia 18.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

Studenci I roku Ratownictwa Medycznego I stopnia stacjonarne, zajęcia z Panią dr n. hum. Mirosławą Skawińską dnia 18 grudnia 2013r. z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej nie odbędą się.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Małgorzatą Starczyńską z przedmiotu Zarządzanie sferą usług medycznych z dnia 17.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Małgorzatą Starczyńską z przedmiotu Ekonomia i systemy ochrony zdrowia z dnia 17.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia st. stacjonarne, zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką w dniach 11.12.2013 r. oraz 12.12.2013r. zostają odwołane z powodu choroby pracownika. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z Działem Planowania.