News

Zagadnienia do zaliczenia chirurgii i piel. chirurgicznego dla studentów Pielęgniarstwa II stopnia II rok stacjonarne i niestacjonarne.

CHIRURGIA – WYBRANE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE

 1. Chirurgia metaboliczna, bariatria, chirurgiczne leczenie cukrzycy.
 2. Otyłość, cukrzyca a nowotwory.
 3. Chirurgia małoinwazyjna
 4. Endoskopia zabiegowa, NOTES.
 5. Profilaktyka nowotworów. Europejski kodeks walki z rakiem.
 6. Najczęstsze nowotwory przewodu pokarmowego- zasady współczesnego postępowania, leczenie skojarzone w nowotworach przewodu pokarmowego (rak żołądka, jelita grubego, rak trzustki).
 7. Rak tarczycy.
 8. Rak nadnercza.
 9. Choroby nowotworowe przełyku.
 10. Choroby nienowotworowe przełyku i połączenia przełykowo- żołądkowego.
 11. Rak płuca
 12. Choroby płuc i opłucnej:
  a. odma samoistna
  b. rozedma
  c. ropnie
 13. Transplantologia:
  a. aspekty prawne przeszczepiania narządów
  b. rodzaje przeszczepów
  c. zasady pobierania narządów do transplantacji.

  Czytaj dalej Zagadnienia do zaliczenia chirurgii i piel. chirurgicznego dla studentów Pielęgniarstwa II stopnia II rok stacjonarne i niestacjonarne.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, wyniki zaliczenia u Pana dr n. med. Janusza Sielskiego z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii  w intensywnej terapii.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia proszone są o kontakt z Panem Doktorem do 31.01.2014 r

Czytaj dalej Uwaga studenci

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. niestacjonarne, związku z urlopem Pani dr n. o kf. Elżbiety Cieśli grupę seminaryjną w semestrze letnim 2013/2014 poprowadzi Pani dr n. o zdr. Dorota Rębak.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. niestacjonarne Wyniki zaliczenia z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii  w intensywnej terapii u Pana dr n. med. Janusza Sielskiego

Pan Doktor będzie na Uczelni 22.01.2014 r. celem dokonania wpisów do indeksów, które należy zostawić w Instytucie Fizjoterapii p. 222.

Czytaj dalej Uwaga studenci

Uwaga studenci !!! II roku Fizjoterapii II stopnia

Egzamin pisemny z przedmiotu Metody specjalne fizjoterapii u Pana prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego odbędzie się w dniu 25.01.2014 r. (sob.) s. 02D (Egzamin „0”)

 • godz. 10.30 – studia stacjonarne
 • godz. 11.00 – studia niestacjonarne

oraz 07.02.2014 r. (pt.) s. 201

 • godz. 8.00 – studia stacjonarne
 • godz. 10.00 – studia niestacjonarne