Prelekcja „Doktorat 2.0

Zapraszamy do udziału w prelekcji „Doktorat 2.0, czyli szkoła doktorska
jako nowa forma kształcenia doktorantów”. Mgr Aleksy Borówka,
pełnomocnik ds. działalności naukowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawi założenia dotyczące szkół doktorskich, a także kluczowe dla doktorantów kształcących się na aktualnych studiach doktoranckich aspekty związane z „okresem przejściowym”.

Wydarzenie wpisuje się w III Forum Doktorantów, które rozpocznie się 10
czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 w auli B1, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach. Po wykładzie inaugurującym uczestnicy konferencji przedstawią postery i referaty w sekcjach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu.

Serdecznie zapraszamy!
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów