REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. SZKOLEŃ KADRY DYDAKTYCZNEJ/TECHNICZNEJ

Informujemy, iż od dnia 22.02.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy n/w szkoleń:

□ Instruktor symulacji kurs podstawowy

□ Instruktor symulacji kurs zaawansowany

□ Egzaminator OSCE

□ Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym

□ Szkolenie – technik symulacji medycznej

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.02.2021  do 03.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. A pok. 0.02 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57