REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż od dnia 22.02.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUScentrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja dotyczy:
– studentów I roku kierunku lekarskiego (nabór 2020/2021)
– studentów III roku kierunku lekarskiego (nabór 2018/2019)

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 22.02.2021 do 03.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. A pok. A 0.02do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.