STYPENDIUM SOCJALNE I SOCJALNE ZWIĘKSZONE NA SEMESTR LETNI 2015/2016

Termin składania:        09-20.02.2016
Terminy kolejne:

04-12.03.2016 – termin marcowy
01-09.04.2016 – termin kwietniowy
04-14.05.2016 – termin majowy

Dokumenty do złożenia:

  1. osoby, które składały na semestr zimowy:

a/ sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26
b/ sytuacja uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26 + wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 7) wraz z kompletem dokumentów poświadczających zmianę

2.  osoby, które nie składały na semestr zimowy – komplet dokumentów