Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, wyniki zaliczenia u Pana dr n. med. Janusza Sielskiego z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii  w intensywnej terapii.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia proszone są o kontakt z Panem Doktorem do 31.01.2014 r

Grupa ćw 01

 

Lp Nr albumu Ocena
1 107751 dobry
2 107258 ponad dobry
3 89171 dostateczny
4 107871 dostateczny
5 106692 niezaliczone z powodu nieobecności na ćwiczeniach
6 106799 bardzo dobry
7 109001 dobry
8 108436 niedostateczny
9 108384 niezaliczone z powodu nieobecności na ćwiczeniach

Grupa ćw 02

 

Lp Nr albumu Ocena
1 106938 dostateczny
2 107716 bardzo dobry
3 106097 dobry
4 107305 niedostateczny
5 108295 dostateczny
6 109259 dobry
7 107375 dobry
8 105865 dobry
9 109515 dostateczny

Grupa ćw 03

 

Lp Nr albumu Ocena
1 107196 niezaliczone z powodu nieobecności na ćwiczeniach
2 109995 dostateczny
3 107927 dostateczny
4 107096 dobry
5 107158 niezaliczone z powodu nieobecności na ćwiczeniach
6 107574 dostateczny
7 107900 ponad dobry
8 106365 dostateczny
9 90771 dobry
10 106574 niezaliczone z powodu nieobecności na ćwiczeniach