Uwaga studenci Pielęgniarstwa I rok – st. niestacjonarne II stopnia

Ostateczny termin zaliczenia dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Anestezjologia i Pielęgniarstwo w anestezjologii odbędzie się w dniu 7.02.2013 r. (czwartek) o godz. 18:00 w s. 118.

Ostateczny termin zaliczenia testowego dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Wykład monograficznyodbędzie się w dniu 8.02.2013 r.(piątek) o godz. 12:00 w s. 115(do zaliczenia mogą przystąpić jedynie osoby, które nie mają zaliczenia z przedmiotu)