UWAGA STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM!

Od dnia 1.03.2016 do dnia 11.03.2016, w godzinach pracy Dziekanatu, będą wydawane decyzje o stypendium na semestr letni osobom, które złożyły stosowne oświadczenie.

Odbiór decyzji będzie możliwy wyłącznie osobiście, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.