Uwaga Studenci Ratownictwa Medycznego II roku

Poniżej zamieszczono tematy wykładów z przedmiotu Choroby wewnętrzne prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej – Kapłon.
Tematy zostały przyporządkowane do terminów zjazdów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie obecności na wszystkich wykładach.

1.  Wykład: Choroby układu sercowo-naczyniowego schorzeniami cywilizacyjnym XXI wieku – czwartek 10.10.2013
2.  Wykład: Schorzenia układu dokrewnego – piątek 11.10.2013
3.  Wykład: Choroby układu pokarmowego – czwartek 17.10.2013
4.   Wykład: Stany nagłe w chorobach wewnętrznych – piątek 18.10.2013
5.  Wykład: Choroby układu oddechowego – czwartek 31.10.2013