Uwaga Studenci Ratownictwa Medycznego III roku

Poniżej zamieszczono tematy ćwiczeń z przedmiotu Choroby wewnętrzne prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej – Kapłon. Tematy zostały przyporządkowane do terminów zjazdów. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, czynnego udziału w trakcie seminarium oraz przygotowanych konspektów.

1. Postępowanie przedszpitalne z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej u chorego z bólem w klatce piersiowej i z dusznością – czwartek 10.10.2013
2. Postępowanie przedszpitalne u chorego z przełomem nadnerczowym i metabolicznym. Przyczyny i różnicowanie śpiączek – czwartek 17.10.2013
3. Postępowanie przedszpitalne u chorego we wstrząsie. Postępowanie u chorego z odwodnieniem – czwartek 31.10.2013