Wpisy dla kierunku Zdrowie publiczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok z przedmiotu Wychowanie fizyczne

Wpisy 29.01.2015 r., godz. 11.00-12.00, sala gimnastyczna
wpisu z przedmiotu Wychowanie fizyczne dokonuje dr Jadwiga Kamińska