Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 10/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie wyborów do Rad Naukowych Instytutów Collegium Medicum UJK w Kielcach

 Okręgowa Komisja Wyborcza Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, iż   wybory na kadencję 2020-2024 do:

Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych  

i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową i posiadających stopień naukowy doktora,  odbędą się
w dniu  29 października 2020 roku w godzinach od 11.00 do 14.30.

 

W wyborach głosują nauczyciele  zatrudnieni na stanowiskach

badawczych i badawczo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora.

 

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A,  Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania w powyżej określonym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą OKW nr 17/2020.

Kandydaci na członków Rad Naukowych:

Instytut Nauk Medycznych (do obsadzenia 3 mandaty)

  1. Dr Olga Adamczyk-Gruszka,
  2. Dr Łukasz Nawacki,
  3. Dr Przemysław Wolak.

Instytut Nauk o zdrowiu (do obsadzenia 3 mandaty)

  1. Dr Justyna Klusek,
  2. Dr Halina Król,
  3. Dr Agata Michalska,
  4. Dr Beata Szczepanowska-Wołowiec.

Podczas trwania wyborów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 opisane w Komunikacie OKW nr 11 (Komunikat do pobrania).

 Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr n. med. Grażyna Wiraszka