Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT NR 11 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ COLLEGIUM MEDICUM

w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 29 października 2020 r.

 1. W czynnościach wyborczych może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny w dniu wyborów przekazać Okręgowej Komisji Wyborczej oświadczenie według poniżej zamieszczonego wzoru.
 3. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 4. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje przez cały czas przebywania w budynku, w którym przeprowadzane są czynności wyborcze.
 5. Przed przekazaniem oświadczenia, podpisaniem listy obecności i odebraniem karty do głosowania należy zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się w budynku).
 6. Czekając na wejście do sali wyborczej przestrzegamy przepisów zgodnie
  z obowiązującym w dniu wyborów kolorem strefy ryzyka epidemicznego.
 7. W sali, w której odbywa się głosowanie, osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. W Sali wyborczej mogą przebywać jednocześnie dwie osoby głosujące (poza członkami komisji wyborczej).
 8. W trakcie czynności wyborczych osoby głosujące powinny postępować zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Wyborczej.
 9. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny posiadać własne środki piśmiennicze (długopisy).
 10. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych nie powinny wnosić do budynku zbędnych rzeczy.
 11. W trakcie czynności wyborczych telefony powinny być wyłączone.
 12. W przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w czynnościach wyborczych niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować Okręgową Komisję Wyborczą i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
 13. Po oddaniu głosu w wyborach do Senatu, osoby głosujące powinny opuścić budynek. Oczekiwanie na wynik głosowania możliwe jest poza budynkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej CM
Grażyna Wiraszka