Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 12/2019
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 29 października 2020 roku

W  sprawie ustalenia wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK w Kielcach, na kadencję 2020-2024, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową i posiadających stopień naukowy doktora

Osoby wybrane do Rad Naukowych Instytutów Collegium Medicum:

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych

  1. dr Olga Adamczyk-Gruszka,
  2. dr Łukasz Nawacki,
  3. dr Przemysław Wolak. 

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu

  1. dr Justyna Klusek,
  2. dr Halina Król,
  3. dr Agata Michalska.

Zastępca Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Wyborczej CM
Dr Grzegorz Król