Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2

KOMUNIKAT nr 2/2019

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 06 grudnia 2019 roku

 

w  sprawie ustalenia wyników wyborów na członków Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK w Kielcach na kadencję do 30. X. 2020 roku w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową i posiadających stopień naukowy doktora

 

Osoby wybrane do Rad Naukowych Instytutów Collegium Medicum:

I. Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych

1) dr Łukasz Nawacki

2) dr Przemysław Wolak

3) dr Łukasz Zandecki

 

II. Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu

1) dr Wioletta Adamus-Białek

2) dr Elżbieta Cieśla

3) dr Justyna Klusek

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

Dr n. med. Grażyna Wiraszka