Ułatwienia dostępu

Pierwszy absolwent Szkoły Doktorskiej jest już doktorem

W dniu 18 września 2023, mgr Tomasz Sikorski obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Promotorem był Prof. UJK Marek Żak, natomiast sama dysertacja doktorska nosiła tytuł ,,Ocena wpływu treningu dwuzadaniowego i wirtualnej rzeczywistości (WR) na sprawność funkcjonalną osób starszych''.

W dniu 25 września 2023, Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach roku nadała Tomaszowi Sikorskiemu stopień doktorski.

obrona pracy dr T. Sikorski

Szukaj