Ułatwienia dostępu

protokół nr 5 w sprawie zgłoszeń kandydatów do senatu UJK

Plików:
Data-9162poniedziałek, 22 kwiecień 2024 08:03
Wielkość pliku-9162 3.57 MB
Pobierz-9162 2

KOMUNIKAT nr 3/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UJK na kadencję 2024-2028
spośród nauczycieli akademickich z okręgu wyborczego nr 4

Okręgowa Komisja Wyborcza CM informuje, iż:

  1. Zgodnie z Uchwałą nr 41/2024 oraz 5/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej zgłoszenia kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie - w grupie profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w Collegium Medicum i Filii w Sandomierzu oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, przyjmowane będą w dniach od 15 - 19 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 8:00 do 15.00:
    • W Dziale Organizacyjno-Prawnym, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 113 – pracownicy świadczący pracę w Kielcach,
    • W Sekretariacie Dziekana Filii w Sandomierzu, Sandomierz, ul. Schinzla 13a, pok. 109 - pracownicy świadczący pracę w Sandomierzu

Uchwała nr 41/2024 UKW do pobrania: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2024/12.04.2024/Uchwala%20UKW%20nr%2039-2024%20wzory%20oswiadczen.pdf

  1. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się wg wzorów formularzy określonych w Uchwale nr 39/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kiecach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wzorów oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do senatu UJK w Kielcach na kadencję 2024-2028, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru wykazu doręczeń zgłoszeń i oświadczeń

Uchwała nr 39/2024 UKW – do pobrania

https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2024/12.04.2024/Uchwala%20UKW%20nr%2041-2024%20zglaszanie.pdf

  1. Informacja o dokumentach lustracyjnych dostępna jest pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dokumenty_lustracyjne.html

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach

Komunikat nr 2/2024

komunikat wyborczy 2024, pdf z opisem pod zdjęciem

Data-8852wtorek, 05 marzec 2024 15:38
Wielkość pliku-8852 111.37 KB
Pobierz-8852 22

Data-8854środa, 06 marzec 2024 10:21
Wielkość pliku-8854 444.75 KB
Pobierz-8854 19

Data-8853środa, 06 marzec 2024 10:21
Wielkość pliku-8853 157.26 KB
Pobierz-8853 19

Komunikat nr 1/2024

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach, okręg wyborczy nr 4
z dnia 23 lutego 2024 roku

Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

spośród profesorów i profesorów Uczelni zatrudnionych w Collegium Medicum i Filii w Sandomierzu oraz pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum

odbędą się w dniu 4 marca 2024 roku w godzinach od 12:30 do 15:00.

 

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A, Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 6/2024

W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy z okręgu wyborczego nr 4,

posiadający czynne prawo wyborcze, zatrudnieni w UJK.

Kandydaci na przedstawicieli Collegium Medicum do Kolegium Elektorów UJK Uchwała nr 5/2024

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:
1. Waldemar Brola
2. Dorota Kozieł
3. Beata Kręcisz
4. Paweł Macek
5. Grażyna Nowak-Starz
6. Marcin Pasiarski
7. Marcin Sadowski
8. Piotr Sobolewski
9. Edyta Suliga
10. Monika Szpringer

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Małgorzata Kaczmarczyk
2. Grzegorz Król
3. Halina Król
4. Małgorzata Markowska
5. Agata Michalska
6. Dorota Rębak
7. Przemysław Wolak
8. Grzegorz Wróbel

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

Dr hab. prof. UJK Wioletta Adamus-Białek

Wybory 2024-2028

Przed nami wybory władz uczelni na kadencję 2024-28. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat.

informacje

Szukaj