Ułatwienia dostępu

W Kielcach odbył się etap regionalny międzynarodowego konkursu wiedzy o mózgu - Brain Bee

W sobotę 9 marca 2024 roku w Collegium Medicum odbył się etap regionalny międzynarodowego konkursu wiedzy o mózgu - Brain Bee. 

Konkurs Brain Bee

Wtorki z Medycyną 2024

Rak szyjki macicy- etiologia, diagnostyka i profilaktyka
Wykład dr n. med. Grzegorz Świercz 27.02.2024 godz.10.00-11.00
Symulacja medyczna- nowoczesna metoda nauki
pokaz, warsztaty, zespół pod kierownictwem mgr Agnieszki Kalety 27.02.2024r. godz. 11.15-12.30
wykład- 100 osób, warsztaty- 30 osób

dr Grzegorz Świercz siedzi za mównicą podczas wykładu

dr Grzegorz Świercz

Prorektor Dorota Kozieł przemawia na auli

dr Agata Michalska przemawia na auli

licealiści w sali Centrum Symulacji słuchają technika Sebastiana Dudka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Sikorskiej

temat: „Ocena jakości usług zdrowotnych związanych z wystawianiem recept przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego”

mgr Magdalena Sikorska, Prorektor D. Kozieł, prof. E. Suliga, dr Tomasz Sikorski, prof. W. Adamus-Białek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Fortunki

temat: Ocena stanu wiedzy i potrzeba edukacji personelu pielęgniarskiego na temat zakażeń szpitalnych

grupa osób, mgr Kamila Fortunka, Prorektor Dorota Kozieł, prof. W. Adamus-Białek, dr B. Szczepankowska-Wołwiec, dr G. Król, prof. E. Suliga

Pierwszy absolwent Szkoły Doktorskiej jest już doktorem

W dniu 18 września 2023, mgr Tomasz Sikorski obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Promotorem był Prof. UJK Marek Żak, natomiast sama dysertacja doktorska nosiła tytuł ,,Ocena wpływu treningu dwuzadaniowego i wirtualnej rzeczywistości (WR) na sprawność funkcjonalną osób starszych''.

W dniu 25 września 2023, Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach roku nadała Tomaszowi Sikorskiemu stopień doktorski.

obrona pracy dr T. Sikorski

Uroczysty pochówek Ś.P. Ireneusza Franczaka – Donatora

Zgodnie z prowadzeniem przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Programu Świadomej Donacji dla potrzeb nauk medycznych do celów naukowych i dydaktycznych, dnia 14.09.2023 r. o godzinie 14.00 odbył się uroczysty pochówek Ś.P. Ireneusza Franczaka – Donatora. Zgodnie z Aktem Donacji z dnia 21.05.2018 r. dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Collegium Medicum ul. IX Wieków Kielc 19A, 25-516 Kielce.

Zgodnie z zapisami w Akcie Donacji i wolą Zmarłego dokonujemy pochówku prochów Ś. P. Pana Ireneusza Franczaka. Pochówek odbył się w obecności Władz UJK w Kielcach i Społeczności Akademickiej Collegium Medicum oraz w gronie Rodziny w Kolombarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie ul. Cmentarna 5.

Przemawia Prorektor ds. Medycznych - dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

Szukaj