Ułatwienia dostępu

VII Akademickie Targi Pracy

Plakat Targi 2024

Program Dni Jakości Kształcenia

Plików:
Data-9432poniedziałek, 20 maj 2024 09:10
Wielkość pliku-9432 322.56 KB
Pobierz-9432 27

Dni rektorskie 16-17 maja 2024r.

Z uwagi na przypadającą Wiosnę Studencką i organizowane Majonezalia Rektor UJK ogłasza 16-17 maja 2024r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Projekt E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+

W dniach 22-23 kwietnia w Portugalii odbyło się kolejne spotkanie partnerów międzynarodowego projektu: E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+.

Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu dietetyki, opartych na uczeniu się przez doświadczanie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych.

W pracach projektowych uczestniczył interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, który reprezentowała dr Agata Bujak-Krzemińska, pełniąca rolę kierownika zespołu projektowego UJK. W ramach dotychczasowych prac projektowych zostało przygotowane narzędzie Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – do samokształcenia dla studentów oparte na interakcji z BOTem odzwierciedlającym rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci. Narzędzie przeszło fazę testowania przez studentów, która rozpoczęła się w listopadzie 2023 r. i do chwili obecnej wzięło w niej udział 605 studentów. W ramach projektu została również przygotowana Wirtualna Przychodnia, w której pod nadzorem wykładowcy studenci mogą przeprowadzać wywiady żywieniowe z potencjalnymi pacjentami.

Kolejne międzynarodowe spotkanie zespołu odbędzie się w Austrii w listopadzie 2024 roku.

https://virtual-patient.edietinglab.eu/#portfolio

https://clinic.edietinglab.eu/

Spotkanie w Portugalii

Protokół z przebiegu czynności wyborczych do Senatu

Protokół do pobrania

Dni Jakości Kształcenia w UJK 20-21 maja 2024 r.

Program

Dni Jakości Kształcenia w UJK

20-21 maja 2024 r.

 Hasło przewodnie: „STUDENCI, DOKTORANCI I WYKŁADOWCY – PARTNERZY SUKCESU!”

NA POZIOMIE UCZELNIANYM (20 maja 2024 r.):


W ramach obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK planowane są następujące wydarzenia:

Koordynator Uczelniany DJK: Prorektor ds. Kształcenia oraz Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia  –  dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Miejsce: Kielce – Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11; sala: aula im. ks. Stanisława Konarskiego (parter, budynek CEART)

Prowadząca: dr Justyna Palacz – kierownik Działu Kształcenia

09.00 – 09.10 Otwarcie Dni Jakości Kształcenia /prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Głuszek – Rektor UJK; dr hab. inż.

Barbara Gawdzik, prof. UJK – Prorektor ds. kształcenia/

09.10 – 09.20 Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu promowania USZJK oraz wręczenie nagród jego laureatom

/prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Głuszek – Rektor UJK; dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK – Prorektor ds. kształcenia/

09.20 – 09.45 Wykład nt. Być Mistrzem czy Rzemieślnikiem, Poszukiwaczem czy Sługą czyli w poszukiwaniu własnego stylu budowania relacji: Wykładowca–Student /prowadzący: dr hab. Paweł Kurtek, prof. UJK; WPP/

09.45 – 10.10 Wykład nt. projektu DigitalTA: Program mentorski dla początkujących nauczycieli – międzynarodowy projekt DigitalTA /prowadząca dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK; WPP; autorki: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK; dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK; dr Aldona Kopik; dr Zofia Okraj; dr Anna Szczepanek-Guz/

10.10 – 10.35 Wykład nt. Sukces życiowy w opiniach młodzieży akademickiej – wyzwania i nadzieje /prowadzący: dr Tomasz Łączek; WPP/

10.35 – 11.00 Wykład nt. Czy można dogadać się z każdym? – analiza transakcyjna w komunikacji /prowadząca: dr Małgorzata Makowska; FS/

11.00 – 11.15 PRZERWA

11.15 – 11.40 Pogadanka nt. Jak nie wf to co? Prezentacja Uniwersyteckiego Centrum Sportu /prowadzący: dr Robert Dutkiewicz; kierownik USC UJK/

11.40 – 12.05 Wykład nt. Absolwenci i studenci partnerami sukcesu. Wykorzystanie własnych pasji i zainteresowań   w edukacji szkolnej /prowadzący:  mgr  Łukasz Trawczyński;  absolwent  WPP;  nauczyciel  SP  nr  353 w Starej Miłośnie/

12.05 – 12.25 Wykład nt. Szkoła Doktorska z perspektywy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UJK /prowadząca: mgr Izabela Oleś; SD UJK/

12.25 – 12.45 Wykład nt. Szkoła Doktorska z perspektywy absolwentki SD UJK /prowadząca: dr Kamila Fortunka; SD UJK/

12.45 – 13.10 Wykład nt. Szkoła Doktorska – kształcenie, badania, interdyscyplinarność /prowadząca: dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej/

13.10 – 14.25 Wystąpienie doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UJK:

a) Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

- wystąpienie nt. Czy antybiotyki szkodzą środowisku i jak temu zaradzić? /prowadząca: mgr Katarzyna Piekacz, rok kształcenia II, SD UJK/

b) Sekcja sztuki:

- wystąpienie nt. Ukryte emocje i ekspresje w portretach rzeźbiarskich /prowadząca: mgr Aleksandra Wiater, rok kształcenia I, SD UJK/

c) Sekcja nauk humanistycznych:

- wystąpienie nt. Epistolografia w funkcji tekstu krytycznoliterackiego /prowadząca: mgr Aleksandra Kobiałka, rok kształcenia II, SD UJK/

d) Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

- wystąpienie nt. Radiomika: zastosowania i perspektywy w onkologii /prowadzący: mgr Grzegorz Chmielewski, rok kształcenia II, SD UJK/

e) Sekcja nauk społecznych:

- wystąpienie Śmierć, afera czy znani i lubiani? Najbardziej poczytne materiały według dziennikarzy praktyków /prowadząca: mgr Agata Chrobot, rok kształcenia I, SD UJK/ 

NA POZIOMIE WYDZIAŁOWYM (21 maja 2024 r.):

Szukaj